skip to Main Content

Etter seremonien

Arv og skifte

Advokat Helge Brørby er behjelpelig med en kortere orientering, veiledning og informasjon. Advokaten kan nås på tlf: 905 85 696.

Besøk hans nettside. https://www.advokatbrorby.no/

Bankkonti

Normalt vil alle bankkonti som eies av avdøde bli stengt. Noen banker vil godta utbetalinger for å dekke regninger som helt klart skal belastes avdødes bo. For eksempel begravelsesregningen og minnesamvær. Det kan derfor være lurt å snakke med banken.

Avdødes digitale liv

Vi lever alle i en digital verden i dag. Det gjør at det ofte vil være behov for å slette, endre eller lagre avdødes digitale liv.
Pårørende kan selv aktivt gjøre ønskede endringer, men det digitale landskapet er stort og uoversiktlig. Nettselskapene krever oftest kopi av dødsattest og en bekreftelse på slektskap før ønsket endring/sletting foretas.

Det kan derfor ofte være nyttig å søke hjelp hos for eksempel slettmeg.no eller nettvett.no

 

Gjør facebook-profil til en minneside

Dersom pårørende ønsker å gjøre om avdødes facebook-profil til en minneside kan de gå til koblingen: Facebook til minneside

Slette avdødes facebook- profil

Dersom pårørende ønsker å slette avdødes facebook-profil kan de gå til koblingen: Slette facebook

Personvernerklæring for Opsahl Begravelsesbyrå as

Behandlingsansvarlig:
Daglig leder Paul Arne Opsahl er på vegne av Opsahl Begravelsesbyrå behandlingsansvarlig for begravelsesbyråets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende:
Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, slektskapsforhold til avdøde og e-postadresse.

Formål med behandlingen:
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. vis a vis offentlige etater) etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen:
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).
Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger:
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter:
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, som eksempel: gravferdsetaten, blomsterleverandør, leverandør av minnesamvær etc. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger:
Vi og våre leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.
Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet:
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon:
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@opsahlbegravelsesbyra.no

Opsahl Begravelsesbyrå AS
Postboks 224
2711 Gran

Back To Top