Mange ønsker å ha et minnesamvær etter seremonien. Et minnesamvær med familie, naboer og venner er en fin anledning til å dele minner og vise hverandre omsorg i en vanskelig tid.

Man kan velge om man ønsker et åpent minnesamvær eller man inviterer de man selv ønsker. Holder man et åpent minnesamvær kan alle som er i bisettelsen/begravelsen møte opp.

Ofte holdes minnesamværet i et selskapslokale eller i et leid lokale.

De pårørende velger noen som har ansvaret for minnesamværet. Det kan være venner, naboer eller lignende. De utvalgte ønsker velkommen ved døren og leder minnesamværet.

Servering under minnesamværet kan være snitter, tapas, suppe eller noe som den døde likte godt. Dette avtales direkte med serveringsstedet minnesamværet skal avholdes eller cateringfirmaet som skal levere maten.

Vi har god oversikt over egnede lokaler i nærområdet og bistår de etterlatte med å velge det som passer dem.