Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.

Ved kremasjon:

 • Kremasjonsavgift fra krematoriet til innbyggere i Lunner kommune er på kr. 6.790,-
 • Gran kommune, inkludert for innbygger.
 • Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
 • Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift.

Inngangsmusikk:

 • Inngangsmusikk før seremonien, Gran kommune  kr. 730,-
 • Inngangsmusikk før seremonien, Lunner kommune kr. 730,-
  Faktureres direkte fra kirkekontoret.

Festeavgift:

 • Festeavgift for gravsted inngår ikke i våre priser.

Øvrige kostnader kan tilkomme:

 • Kommunale avgifter
 • Kostnader ved seremoni for utenbygdsboende
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld-, natt-, helg-, og helligdagstillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/musikere/tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund/mat/catering/lokalleie/tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i gode valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil.