Priseksempler – minimumspris og maksimumspris

I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.

Eksemplene inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved en gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni.

De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mva. er inkludert i alle priser.

Honorarene dekker oppfølging, bestillinger, tilrettelegging av seremonien og pårørendesamtale.

 

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis  behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden.  Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport, utover en egenandel, dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Her har vi lagt ut noen av våre priser på produkter og tjenester:

Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging

Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.

Ved kremasjon:

 • Kremasjonsavgift fra krematoriet til innbyggere i Lunner kommune er på kr. 5.790,-
 • Gran kommune, inkludert for innbygger.
 • Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
 • Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift.

Inngangsmusikk:

 • Inngangsmusikk før seremonien, Gran kommune  kr. 730,-
 • Inngangsmusikk før seremonien, Lunner kommune kr. 730,-
  Faktureres direkte fra kirkekontoret.

Festeavgift:

 • Festeavgift for gravsted inngår ikke i våre priser.

 

Øvrige kostnader kan tilkomme:

 • Kommunale avgifter
 • Kostnader ved seremoni for utenbygdsboende
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld-, natt-, helg-, og helligdagstillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/musikere/tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund/mat/catering/lokalleie/tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i gode valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil.