Salmer, sammen med annen musikk/sang, er en viktig del av en seremoni. Man kan velge salmer fra hele salmeboken.

Ved en bisettelse skal det være 3 salmer og ved en begravelse skal det være 4 salmer. Ved begravelse er en av salmene ute ved graven.