Ønsker du å planlegg din egen gravferd?

Noen ønsker å planlegge sin egen gravferd. Dette er vi selvfølgelig behjelpelig med. Det kan være mange årsaker til at noen ønsker å planlegge sin egen gravferd. Noen har ikke familie, noen vil gjøre det enklere for etterlatte og noen ønsker rett og slett å bestemme deler av gravferden selv.

Vi anbefaler en samtale med oss slik at vi kan gi deg råd og veiledning i planleggingen. Skjema du kan fylle ut nedenfor inneholder alle vesentlige sider ved en gravferd. Dokumentet signeres og oppbevares trygt hos Opsahl Begravelsesbyrå. Vi anbefaler også at dokumentet deles med noen som står deg nær.

Et slik dokument er ikke juridisk bindende for den som skal sørge for gravferden, men vi opplever at de etterlatte respekterer avdødes ønsker så langt det lar seg gjøre.

Ønsker man å sette av penger til gravferden anbefaler vi at dette gjøres på egen konto i en bank. Her finnes det ulike alternativer vi kan gi råd og veiledning om.

Ønsker du en samtale med oss om din gravferd? Ta kontakt med oss på 61 33 27 00 eller post@opsahlbegravelsesbyra.no