skip to Main Content

Vi er et begravelsesbyrå på Gran på Hadeland som kan hjelpe deg med:

Begravelse, begravelsesbyrå, dødsfall, bisettelse, askespredning, minnesamvær dødsannonse, gravferdsstønad, kister, urner, kistetransport, blomster, sang og musikk, prest, taler, livssynsnøytral, gravferdsstønad, Hadeland, seremoni, gravferd, askespredning.

 

Ved dødsfall oppstår det mange spørsmål rundt det praktiske som vi er behjelpelig med å løse. Vårt byrå har lang erfaring med seremonier i kirker og  i nøytrale rom. Vi har kontorer i Gran sentrum og kommer gjerne på hjemmebesøk. Vi er tilgjengelig hele døgnet. Ingen er forberedt på døden og det kan oppleves som vanskelig.

Ved et dødsfall er det mange ting som må planlegges.

Vi tar oss av alt det praktiske og bistår deg gjennom alle faser av gravferden. Tilrettelegging av pårørendes ønsker og behov. Pårørende avtaler et tidspunkt for en planleggingssamtale med oss som enten kan finne sted i våre lokaler eller hjemme hos pårørende.

I samtalen hjelper vi til med planlegging av seremonien, valg av sanger/salmer, kistetype, blomster, og det som ellers skal ordnes. Vi hjelper dere med å melde inn de opplysninger som skal meldes inn til det offentlige, kirkekontoret, og/eller andre trossamfunn. Vi vil også informere om hva hva våre tjenester og produkter koster og gir et skriftlig prisoverslag.

Opsahl begravlesesbyrå logo
Opsahl begravlesesbyrå logo

Hos oss blir du møtt med medmenneskelighet og respekt, og vi legger stor vekt på å skape tillit. Det viktigste for oss er å etterkomme dine ønsker og ta vare på mennesker i sorg.

Opsahl Begravelsesbyrå har 28 års erfaring, og ble startet i 1990 av Nils Einar Opsahl. Vi har holder seremonier i alle tre Hadelandskommunene. Også utenfor distriktet. Vi har holdt seremonier mange steder i landet. I dag er det fire ansatte og en deltidsansatt som vektlegger medmenneskelighet, nærhet, tillit og trygghet.

Vi utfører også oppussing, navnetilførsler og montering av gravmonumenter. På vårt kontor i Gran har vi en stor innendørs utstilling med over 100 gravsteiner i alle prisklasser.

Vi samarbeider med Blomsterhandleren på Granstunet som har blomster-binderi og leverer blomster til våre seremonier.

Back To Top