Avdødes digitale liv

Vi lever alle i en digital verden i dag. Det gjør at det ofte vil være behov for å slette, endre eller lagre avdødes digitale liv.

Pårørende kan selv aktivt gjøre ønskede endringer, men det digitale landskapet er stort og uoversiktlig. Nettselskapene krever oftest kopi av dødsattest og en bekreftelse på slektskap før ønsket endring/sletting foretas.

Det kan derfor ofte være nyttig å søke hjelp hos for eksempel slettmeg.no eller nettvett.no.

Gjør facebook-profil til en minneside:
Dersom pårørende ønsker å gjøre om avdødes facebook-profil til en minneside kan de gå til koblingen: Facebook til minneside

Opsahl Begravelsesbyrå er behjelpelig med å slette kontoer avdøde hadde digitalt. Ta kontakt med oss så lager vi en oversikt.