Ved et dødsfall er det mange avgjørelser som må treffes. Noe må bestemmes ganske raskt og noe kan vente.

Vi hjelper til med alt og bistår deg gjennom alle faser av gravferden. Tilrettelegging av pårørendes ønsker og behov er viktig for oss. Sammen avtaler vi et tidspunkt for en planleggingssamtale som enten kan finne sted i våre lokaler på Gran, Brandbu eller Harestua, eller hjemme hos pårørende.

I samtalen planlegger vi seremonien i samråd med pårørende. Det er seremonisted og seremonitidspunkt, oppsett av dødsannonse, valg av sanger/salmer, kistetype, blomster og det som ellers skal ordnes.

Vi melder inn alle opplysninger til det offentlige, kirkekontoret, og/eller andre trossamfunn. Vi informere bestandig hva våre tjenester og produkter koster og gir et skriftlig prisantydning til den som er ansvarlig for gravferden.