skip to Main Content

Hjelp ved dødsfall

Ved dødsfall oppstår det mange spørsmål rundt det praktiske som vi er behjelpelig med å løse. Vårt byrå har lang erfaring med seremonier i kirker og  i nøytrale rom. Hovedkontoret er i Gran sentrum og en avd. på Harestua. Ring oss for å avtale samtale.
Døgnvakt ved dødsfall.

Følgende avtales med byrået:

Ofte stilte spørsmål


Er det trygt å velge oss?
Vi jobber for å gi den hjelpen du trenger.
Etter tilbakemeldinger vi får viser det seg at etter 30 års drift er det mange som anbefaler oss til andre.
Uansett hvilken kostnadsramme du velger for begravelsen så vil vi at du skal vite at dine ønsker og valg blir ivaretatt.
Vi husker på alle store og små detaljer.

Koster det noe å snakke med oss før man bestiller en seremoni?
Det er helt uforpliktende å kontakte og ringe oss.
Vi har telefonvakt 24t alle dager og du kan ringe oss på 61 33 27 00 om du lurer på noe.

Stønad til begravelsen?
Dersom avdøde er ubemidlet vil NAV dekke inntil kr.  26 999,- fra 1. januar 2023.
eller inntil faktiske utgifter.

Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.

Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil kr. 26 999,- fra
1. januar 2022 til dekning av utgifter til gravferden.

Dersom båretransport tilsammen blir over 20 km vil NAV dekke transportkostnadene til avdødes naturlige gravsted. Egenandel for båretransport er for 2023 kr. 2700 ,-
Dette er en rettighet alle har. https://www.nav.no/no/person/pensjon/andre-pensjonsordninger/stonad-ved-gravferd-og-baretransport 

Vi ordner og sender søknadspapirene. Ta kontakt med oss om du lurer på om stønadsordningene gjelder den begravelsen du skal ordne.

Andre stønader og pensjoner
I noen tilfeller kan det være aktuelt å undersøke med fagforeninger, begravelseskasser o.l., som utbetaler gravferdsbidrag til sine medlemmer, og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle.

Enkelte fagforeninger har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer. For å få beløpet utbetalet fordres vanligvis medlemsbok, skifteattest og dødsattest. Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldelsesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsstønad. Gjenlevendepensjon og barnepensjon fra NAV må man selv søke om.

Kommunale avgifter?
En del kommuner har kommunale avgifter, spør oss om det.

Kan vi bestille blomster gjennom begravelsesbyrået?
Vi har gode avtaler med våre leverandører og bestilling igjennom oss er ikke noe fordyrende mellomledd.

Kan vi bestille gravstein hos dere?
Ja vi ordner alt vedrørende gravstein. Salg av nye, inskripsjon, oppussing/rens, sikring og flytting.
Vi er konkurransedyktig på pris og leverer nye steiner direkte fra leverandør.

Er dere dyrere enn andre byråer?
Nei, vi har alternativer fra det helt enkle til det mer påkostede. Vi hjelper til med å lage en verdig begravelse innenfor den kostnadsrammen som passer for deg.
Vi gir deg et skriftlig kostnadsoverslag når du har gjort dine valg for begravelsen.

Hvor mye kan jeg gjøre selv?
Du kan gjøre mye selv og vi gir deg gjerne råd om hva som må huskes på.

Må jeg ha en dødsannonse i avisen?
Det velger du selv.
Flere velger en ren nettannonsering via våre nettsider.
Det er både raskere og billigere enn en dødsannonse i avisen.
En nettannonse er søkbar og kan deles med familie og venner via sosiale medier.

Hvor raskt må jeg betale regningen?
Vanligvis sender vi regningen to uker etter begravelsen med ti dagers forfall.

Kan jeg få betalingsutsettelse og kan regningen deles opp?
Ja, spør oss om betalingsutsettelse og delbetalingsavtale.

Hvem betaler begravelsesregningen?
Det beste er om regningen belastes avdødes konto, eller betales av den som sørger for gravferden.
Betaling kan skje før skifteoppgjøret er ferdig selv om kontoen er sperret. Norske banker vil belaste kontoen mot fremvisning av begravelsesregningen.

Råd om arv og skifte
Enkelte kan ordne bo-oppgjøret selv, men mange trenger også råd om hvordan de skal gå frem.
Som kunde hos oss kan du få en kortere rådgivningsamtale med vår advokat Helge Heggen Brørby, som treffes på telefon 90585696.

Besøk hans nettside:   https://www.advokatbrorby.no/

Henting ved dødsfall

Henting i hjemmet

Dersom dødsfallet har skjedd i hjemmet må pårørende først kontakte lege.
Deretter kontaktes begravelsesbyrået.
Vi vil etter avtale med pårørende sørge for transport av den døde til nærmeste mottakskapell.
Enkelte foretrekker at dette gjøres med en gang,
mens andre ønsker å ha noe mer tid med den døde i hjemmet.

Henting fra sykehus eller institusjon

Ved dødsfall på sykehus eller i institusjon hvor de pårørende ikke er til stede,
varsler personalet pårørende og tilkaller lege. Legen fyller ut «Legeerklæring om dødsfall».
Det anbefales å ta kontakt med begravelsesbyrået innen 24 timer.
I samråd med pårørende avtaler vi tid for henting.
Om det er ønskelig med visning/syning, kan det avtales tid for dette.
Pårørende kan gjerne være til stede når henting skjer og om ønskelig følge med til mottakskapellet.

Planleggingssamtale


Pårørende avtaler et tidspunkt for en planleggingssamtale med oss som enten kan finne sted i våre lokaler eller hjemme hos pårørende. Under samtalen går vi igjennom valgene pårørende har;
dag for seremonien, kiste, annonsering, musikk, programhefte, blomster og evt. minnesamvær.
Ordning av offentlige papirer blir sendt til ulike instanser, som politi, skifteretten og NAV.

Fastsetting av dag for seremonien


Vi kontakter det lokale meninghetskontoret for og fastsette tidspunkt, prest, organist og gravsted.

Assistanse ved seremoni


Vi assisterer under seremonien. Pynting rundt kisten består som regel av levende lys og to blomsterdekorasjoner. Samt blomster fra familien. Noen ønsker også en kondolanseprotokoll hvor de frammøtte signerer. Vi tar bilder fra seremonien som legges inn i en minnebok. Boken kan inneholde dødsannonse, takkeannonse, minnetale, programhefte, kondolanser. Det kan bestilles flere minnebøker om ønskelig.

Minnesamvær og catering


Det kan være godt å samles til et minnesamvær etter seremonien. Vi har oversikt over egnede lokaler, catering og er behjelpelig med å tilrettelegge for dette hvis det er ønskelig.

Askespredning

 

Fylkesmannen i det fylket som asken skal spres, kan ut ifra søknad fra personer som har fylt 15 år, gi samtykke til at den som sørger for   gravferden sprer asken.
Om avdøde selv ikke har søkt om askespredning, kan den som sørger for gravferden søke, hvis det er sannsynlig at avdøde ønsket   askespredning.
Begravelsesbyrået kan være behjelpelig med søknad.
Fylkesmannens vedtak kan påklages til departementet.
Urnen skal leveres inn til kirkekontoret/krematoriet etter at asken er spredt.

Utfylling av evt. stønad fra NAV

Stønad ved gravferd og båretransport


Det kan gis behovsprøvd stønad når den avdøde var medlem av folketrygden.
Det kan gis inntil kr. 26 999,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Beløpet gjelder for året 2023.
NAV utbetaler denne stønaden til begravelsesbyrået etter fullmakt fra den som sørger for gravferden.
En evt. stønad som blir utbetalt til byrået, trekkes i fra på fakturaen.
Hvis båren med avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2 700,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Båretransportstønaden utbetales til byrået fordi byrået er transportør.
Boet/familien skal kun betale egenandelen som kommer på fakturaen fra byrået.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Urnenedsettelse


Ved urnenedsettelse finnes det ingen strenge seremonielle formkrav. Dersom gravferdsseremonien allerede har blitt gjennomført, er det ikke nødvendig at prest eller annen seremonileder er tilstede når urnen settes ned i gravstedet. Urnenedsettelse avtales med kirkekontoret så snart urnen har ankommet kirkevergen. Urnen utleveres fra krematoriet når det foreligger gravstedsbekreftelse fra kirkevergen på stedet hvor urnen skal gravlegges. Kirkevergen kontakter pårørende og avtaler tidspunkt for urnenedsettelse. Ettersom jordpåkastelse blir gjort under bisettelsen, er det ikke noen formelle krav når det gjelder urnenedsettelse. Som hovedregel er det fire alternativer for nedsettelse av askeurner:
  • Urnen settes ned i graven av de pårørende i samråd med kirketjener eller begravelsesbyrå.
  • Kirketjener setter ned urnen i graven uten at de pårørende deltar.
  • Urnen settes ned i graven med prest til stede, som kan holde en enkel seremoni.
  • Urnen kan settes ned i anonym grav/minnelund.

Gravstein

Hadeland Stein er en del av Opsahl Begravelsesbyrå. Alt fra salg av ny stein, navnepåføring, sikring, oppretting og oppussing.
I våre lokaler i Gran sentrum har vi rundt 100 steiner utstilt innendørs til en hver tid.

Arv og skifte


Advokat Helge Heggen Brørby er behjelpelig med en kortere orientering, veiledning og informasjon. Advokaten kan nås på tlf: 90585696

Besøk hans nettside:  https://www.advokatbrorby.no/

Back To Top