Det vil normalt ta litt tid før det er klart for å sette opp gravminne eller gjøre en navnpåføring på eksisterende gravstein. Det kan skyldes snø, tele i bakken eller andre forhold som gjør at det ikke er klart for å gjøre noe med gravminne.
I mellomtiden settes det vanligvis opp et midlertidig gravmerke med navn, fødselsdato og dødsdato på den avdøde.

Ved bisettelser kan det være fint å legge noen av blomstene fra seremonien på graven hvor det midlertidige gravmerke er satt opp.
Midlertidig gravmerke kan også settes opp der det er eksisterende stein både ved bisettelser og begravelser.

Et navn på et midlertidig gravmerke ved graven skaper identitet til den avdøde.

Midlertidig gravmerke bestilles gjennom oss. Vi kan skaffe mange forskjellige typer etter pårørendes ønske.