Opsahl Begravelsesbyrå tilbyr alle pårørende en syning. Å syne betyr å se den døde i kista. I forkant av en syning forklarer vi hvordan avdøde ser ut. Ut i fra dette kan de pårørende velge om de ønsker å gjennomføre syningen. 

Vi tilpasser sted for syning etter de pårørendes ønsker.

 

Hvorfor syning?

Erfaring fra sorgarbeid tilsier at mange pårørende opplever det som betydningsfullt å få se den døde. Særlig gjelder dette når dødsfallet kom brått og uventet.

Å se den døde en siste gang er viktig for mange i deres sorgprosess. Dette gjelder også for barn.

Ved syning kan enkeltpårørende få egen tid alene med den døde. Dette oppleves ofte som viktig for mange.

Det er også viktig å inkludere de som ikke ønsker å se avdøde på en syning. Vi kan tilrettelegge for en samling med lukket kiste eller ansiktsduk på før selve syningen.

Da har de som ikke ønsker å se den døde også mulighet til å kjenne nærvær til den døde og samhold med de pårørende. Å bare se en hånd de gjenkjenner kan være nok til at de får en mer ro i sorgen.

 

Slik foregår en syning

Vi anbefaler at syningen skjer så fort som mulig etter dødsfallet. Vi steller og legger den døde ned i kisten så fort som mulig etter dødsfallet.

Da tar vi på klær som er avtalt med familien og det blir lagt på ansiktsduk.

Under selve syningen er det vanligvis ikke noe program, men en stund som de pårørende har sammen. Ønsker de pårørende et program rundt syningen så planlegger vi dette sammen.

Syningen avsluttes vanligvis med at ansiktsduken blir lagt på og de pårørende legger på kistelokket.

Alt etter pårørendes ønsker.

 

Barn på syning

Barn sørger også og det er viktig at de for ta del i prosessen rundt gravferden. Mange barn ønsker å benytte tegninger i sin bearbeidelse av sorgen. Det kan være en god opplevelse for barn å

få legge noe i kisten til den døde. Det kan være noe de selv har laget, tegnet eller skrevet., blomster de har plukket eller en gjenstand som betyr noe i barnets forhold til den døde.