Takkeannonse

Mange ønsker å sette inn en takkeannonse i lokalavisen etter gravferdsseremonien. Det er vanlig at man setter inn takkeannonsen

10 – 14 dager etter seremonidagen. Vi setter opp et forslag på annonse som de pårørende korrigerer slik de ønsker.

Bestilling av takkeannonse gjøres gjennom oss.

Takkekort

Man kan også sende personlige takkekort i stedet for eller i tillegg til takkeannonse i avisen.

Takkekort finnes i enkle og doble varianter med en fast tekst man velger og plass til å skrive en personlig hilsen med signatur.

Det er mange forskjellige motiver på takkekortene og sammen finner vi det som passer best for de pårørende.

Bestillingen av takkekortene gjøres gjennom oss.

Ønsker du å bestille takkeannonse eller takkekort?

Send oss en epost på post@opsahlbegravelsesbyra.no eller ring oss på 61 33 27 00.