Opsahl Begravelsesbyrå er medlem av Virke Gravferd. Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge.

Virke Gravferd skal sikre et høyt faglig og etisk nivå hos medlemmene i tråd med retningslinjer for god gravferdsskikk. Derfor er alle byråer som er medlem forpliktet til å følge disse retningslinjene.

Mer om Virke Gravferd kan du lese på deres hjemmeside