Opsahl Begravelsesbyrå arrangerer seremonier i mange forskjellige seremonirom. De fleste seremonier foregår i kirken der den døde har tilhørighet, men vi har også tilgang til nøytrale seremonirom.

Vi hjelper de pårørende med å velge det som er riktig for dem.

Her er en oversikt over kirker, kapeller og livsynsnøytrale seremonirom i Gran, Lunner og Jevnaker kommune.

Nikolaikirken – Søsterkirkene:

To kirker ligger ved siden av hverandre som to søstre på Granavollen på Hadeland.

Sitteplasser: 220

Adresse: Granavollen 17, 2750 Gran

Kirkegård: Kun ny grav til de som sogner til Granavollen. Middelalderkirkegård uten utvidelsesmuligheter.

Mariakirken – Søsterkirkene:

To kirker ligger ved siden av hverandre som to søstre på Granavollen på Hadeland.

Sitteplasser: 150

Adresse: Granavollen 17, 2750 Gran

Kirkegård: Kun ny grav til de som sogner til Granavollen. Middelalderkirkegård uten utvidelsesmuligheter.

Grymyr kirke:

Grymyr kirke fra 2003 er Hadelands nyeste og har plass til 230 personer. Kirken skiller seg ut fra de øvrige på Hadeland med sitt moderne uttrykk.

Sitteplasser: 250

Adresse: Elvetanglinna 5, 2750 Gran

Kirkegård: Kiste- og urnegraver.

Tingelstad kirke:

Tingelstad kirke er en langkirke med vesttårn, oppført i upusset rødt tegl etter tegninger av Schirmer og von Hanno.

Sitteplasser: 450

Adresse: Jorstadlinna 185, 2760 Brandbu

Kirkegård: Eget urnefelt, kistegraver og anonym gravlund. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Sørum kirke:

Sørum kirke, Bjoneroa ligger i Bjoneroa sokn i Hadeland og Land prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1861. Kirken har langplan.

Sitteplasser: 220

Adresse: Skolevegen 5 B, 3522 Bjoneroa

Kirkegård: Eget urnefelt og kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Nes kirke:

Nes kirke ble reist på Nes i 1730, men før det stod en eldre kirke noen meter unna

Sitteplasser: 280

Adresse: Kjørkevegen 27, 2760 Brandbu

Kirkegård: Eget urnefelt, kistegraver, navnet minnelund og muslimsk gravfelt. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Ål kirke:

Ål kirke er en bred langkirke, nærmest som en korskirke med korte korsarmer, med et kraftig høyt tårn midt over skipet.

Sitteplasser: 270

Adresse: Søndre Ålsvegen 5, 2750 Gran

Kirkegård: Eget urnefelt og kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Moen kirke:

Moen kirke ligger i Moen/Ål sokn i Hadeland og Land prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1914.

Sitteplasser: 170

Adresse: Stensrudbakken 2, 2770 Jaren

Kirkegårder: Eget urnefelt, kistegraver og navnet minnelund. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Nes kirkestue:

Kirkestua er et livssynsnøytralt seremonirom.

Sitteplasser: 80

Adresse: Kjørkevegen 27, 2760 Brandbu

Kirkegård: Eget urnefelt, kistegraver, navnet minnelund og muslimsk gravfelt. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Moen kirkestue:

Sitteplasser: 40

Adresse: Stensrudbakken 2, 2770 Jaren

Kirkegård: Eget urnefelt, kistegraver og navnet minnelund. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Kapellet på Skjervum helse- og omsorgssenter:

Kapellet er et livssynsnøytralt seremonirom.

Sitteplasser: 30

Adresse: Sykehjemsvegen 7, 2750 Gran

Kapellet på Marka helse- og omsorgssenter:

Kapellet er et livssynsnøytralt seremonirom.

Sitteplasser: 100

Adresse: Markavegen 22, 2760 Brandbu

Bergslia Gjestestuer:

Sitteplasser: 250

Adresse: Bergsliavegen 5, 2760 Brandbu

Røysum kapell:

Røysum kapell er en stabbursbygning fra 1920 som ble ombygget til kapell i 1980. Kapellet står på området til Røysumtunet Habiliteringssenter. Arkitekt oppgis i kirkeleksikonet til Ingvard Bjørndal / Hougen og Solem arkitektkontor, og vi må vel anta at dette gjelder ombyggingen til kapell.

Sitteplasser: 50 – 60

Adresse: Røysumslinna 41, 2770 Jaren

Lunner kirke:

Lunner kirke består av en liten steinkirke som antagelig er fra midten av 1100-tallet, påbygd i tømmer i 1780-årene slik at det ble en korskirke. Prestesakristi og dåpssakristi er føyd til i 1930. Dåpssakristiet ble utvidet i 1991-92.

Sitteplasser: 310

Adresse: Kjørkevegen 125, 2730 Lunner

Kirkegård: Kistegraver, urnegraver og anonym minnelund.

Grua kirke:

Grua kirke er en langkirke fra 1924.

Sitteplasser: 180

Adresse: Hadelandsvegen 1617, 2742 Grua

Kirkegård: Eget urnefelt, kistegraver, navnet minnelund og muslimsk gravfelt. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Oppdalen kapell:

Oppdalen kapell i Lunner ble reist på privat initiativ og for innsamlede midler. Det ble innviet palmesøndag 5. april 1914. Kapellet ligger i Nordre Oppdalen og ble reist som kirke for de daværende Nordre og Søndre Oppdalen skolekretser.

Sitteplasser: 130

Adresse: Kapellvegen 241, 2740 Roa

Kirkegård: Kiste- og urnegraver. Kistegravene kan brukes til urner.

Harestua kapell:

Harestua kapell ble vigslet av biskop Rosemarie Köhn søndag 30. september 2001. Etter  mer enn 30 år med drømmer, planer, håp og skuffelser fikk Harestua et kirkerom.

Sitteplasser: 60

Adresse: Skolevegen 1, 2743 Harestua

Lunner kirkestue:

Lunner kirkestue ligger på kirkegården til Lunner kirke.

Sitteplasser: 60

Adresse: Kjørkevegen 125, 2730 Lunner

Seremonirom på Lunner helse- og omsorgssenter:

Lunner helse- og omsorgssenter har eget seremonirom tilrettelagt for små seremonier.

Sitteplasser: 20

Adresse: Vannebos veg 151, 2743 Harestua

Skogglimt:

Forsamlingslokale beliggende sentralt på Grindvoll. Kan brukes til alle typer seremonier.

Sitteplasser:  Ca. 100

Adresse: Kvennvegen 1, 2720 Grindvoll

Jevnaker kirke:

Jevnaker kirke ligger i Jevnaker sokn i Jevnaker kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1834.

Sitteplasser: 400

Adresse: Prestmovegen 14, 3520 Jevnaker

Kirkegård: Urnegraver og kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Randsfjord kirke:

Randsfjord kirke ligger i Jevnaker sokn i Jevnaker kommune. Den er bygget i tre og ble oppført i 1916.

Sitteplasser: 340

Adresse: Lidvangveien 10A, 3520 Jevnaker

Kirkegård: Urnegraver og kistegraver. Det kan settes ned urner i kistegravene.

Personlig seremonisted:

Vi kan tilrettelegge for et personlig seremonisted. En seremoni kan for eksempel holdes på familiegården eller ute i naturen. Det må søkes grunneier om å avholde seremoni i naturen.

Ta kontakt med oss for mer informasjon rundt personlig seremonisted.

Kirkegård: Ved både begravelse og bisettelse på et personlig seremonisted vil det normalt etableres et gravsted på den kirkegården avdøde sokner til.