En urnenedsettelse skal normalt gjennomføres innen 6 måneder etter seremonien. Urnen settes ned i grav valgt av de pårørende.

Det er gravferdsmyndighetene i kommunen som foretar selve nedsettelsen. Gravferdsmyndighetene tar kontakt med pårørende for å avtale tid for nedsettelse.

Urnen oppbevares på gravferdskontoret til urnenedsettelsen finner sted. Det er ikke mulig for de pårørende å få den utlevert så sant man ikke har godkjennelse av askespredning fra Statsforvalteren.

Det er normalt ingen seremoni ved en urnenedsettelse, men i samråd med de pårørende kan vi planlegge dette.