Hjelp ved dødsfall

Et dødsfall kan skje i hjemmet, på institusjon, på et sykehus eller lignende. Hvor det skjer bestemmer hva du som pårørende må gjøre. Uansett hvor dødsfallet har skjedd kan du kontakte oss på vår døgnåpne vakttelefon 61 33 27 00 for å få veiledning og råd.

Når dødsfallet skjer i hjemmet må lege/legevakt kontaktes for syning av avdøde. Lege kommer hjem der avdøde døde og sørger for at dødsattest sendes inn elektronisk. Avdøde skal flyttes minst mulig før lege har vært på besøk.
I enkelte tilfeller kan det også være aktuelt at politiet kontaktes. Begravelsesbyrået kan være behjelpelig med å kontakte både lege og politi.

Vi vil etter avtale med pårørende sørge for transport av den avdøde til et stellerom/bårerom.

Noen foretrekker at dette gjøres med en gang, mens andre ønsker å ha noe mer tid med den døde i hjemmet. Vi er behjelpelig med å tilrettelegge for at de pårørende kan samles hjemme sammen med den avdøde.

Når dødsfallet skjer på institusjon og de pårørende ikke er til stede, varsler personalet pårørende og tilkaller lege/legevakt. Lege sørger for at dødsattest sendes inn elektronisk.

Det anbefales å ta kontakt med begravelsesbyrået så fort som mulig, slik at de kan avtale tid for henting og eventuell syning.

Der hvor det ikke er bårerom transporteres avdøde til nærmeste stellerom/bårerom. Pårørende kan gjerne være til stede når henting skjer og om ønskelig følge bilen til bårerommet.

Når dødsfallet skjer på et sykehus og de pårørende ikke er til stede, varsler personalet pårørende og tilkaller lege på sykehuset. Lege sørger for at dødsattest sendes inn elektronisk.

Den avdøde blir transportert til bårerommet på sykehuset og blir værende der til begravelsesbyrået henter avdøde. På noen sykehus er det preparantene på sykehuset som gjør nedlegging i kiste og henting kan i de tilfellene ikke skje før de pårørende har bestemt seg for hva slags kiste avdøde skal ha. Begravelsesbyrået bringer den valgte kista til sykehuset.Det anbefales å ta kontakt med begravelsesbyrået så fort som mulig, slik at de pårørende kan avtale tid for henting/nedlegging med preparantene og eventuell syning i samråd med begravelsesbyrået.

Pårørende kan gjerne være til stede når henting skjer og om ønskelig følge med til bårerommet. Avdøde transporteres da til et lokalt stellerom/bårerom.

Ring til en av nødetatene: Politiet på telefon 112 eller til AMK-sentralen på telefon 113.
De vil da fortelle deg hva du må gjøre til en av instansene har kommet frem.
Lege må ha vært og bekreftet dødsfallet før begravelsesbyrået kan komme og hente avdøde.