Det er fint å ha et gravsted med et gravminne å gå til for familie og venner. Ved gravminne kan man få ro og minnes dem som har stått oss nær.

Alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett til å få en fri (gratis) grav de første 20 årene etter gravlegging.

Ved en jordbegravelse er det fredningstid på graven.  På enkelte gravplasser og områder internt på gravplasser kan det være lengre fredningstid enn vanlig

eller kun tillatt med urner. Vi har til en hver tid oversikt over disse områdene med lengre fredningstid.

Det kan ofte være mulig å feste en grav ved siden av en grav som tas i bruk for gravlegging.

På denne måten kan en sette av en grav som senere kan tas i bruk av ektefelle eller andre med tilknytning til den gravlagte.

Ved bisettelser med urnenedsetting er det ofte tilstrekkelig med enkeltgrav, da man kan sette ned flere urner i samme grav, uten fredningstid på 20 år.

Etter 20 år kan den lokale gravferdsmyndigheten ta leie eller festeavgift for gravstedet, dersom den ansvarlige for graven

(kalles ofte fester av graven) ønsker å beholde det. Fester man en grav ved siden av, må man betale festeavgift fra dag 1 for tilleggsgraven.

Mange kommuner tillater gravlegging av personer som ikke er bosatt i kommunen. Det kreves da som regel dekning for

kostnadene ved gravferden, og det er anledning til å ta festeavgift fra første år etter gravlegging.