Priseksempler – minimumspris og maksimumspris

I henhold til forskrift om prisopplysning for gravferdstjenester § 16.

Eksemplene inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni.

De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mva. er inkludert i priseksemplene.

Honorarene dekker oppfølging, bestillinger, tilrettelegging av seremonien og pårørendesamtale.

TjenesteMinimum FraMaksimum Til
Kiste inklusiv svøp og utstyr4 885,-19 300,-
Stell og nedlegging i kiste850,-2 250,-
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst)3 825,-4 675,-
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst)1 565,-1 565,-
Transport av den døde til seremonisted evt. videre til krematoriet1 565,-21 000,-
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni(lokal takst)0,-1 725,-
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann 2 725,-3 600,-
Byråets avgiftsfrie honorar1 325,-6 850,-
Byråets avgiftspliktige honorar625,-625,-
Sum tjenester17 365,- 61 509,-
TilleggsbestillingerMinimumMaksimum
Leie av pynteutstyr, 2 lys200,-
Leie av pynteutstyr, lys, og 2 blomsteroppsatser 2 650,-
50 trykte programmer til seremonien1 085,-2 750,-
Kistedekorasjon på kisten, 3 roser150,-
Kistedekorasjon6 500,-
Dødsannonse 75 mm i Hadeland2 160,-2 160,-
Sum tilleggsbestillinger3 595,-14 060,-
Sum Total24 555,-75 600,-
Sum å betale ved full gravferdsstønad og transportrefusjon0,-48 601,-

Det kan gis  behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport, utover en egenandel, dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Det kan gis  behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport, utover en egenandel, dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Her har vi lagt ut noen av våre priser på produkter og tjenester:

KisterKommentarPris
Umalt spon m/ utstyr4 885,-
Enkel hvitm/ utstyr11 300,-
Klassisk hvitmalt m/ utstyr12 350,-
Enkel naturm/ utstyr11 500,-
Klarlakkertm/ utstyr12 560,-
Sortmaltm/ utstyr15 500,-
Eikebeiset m/ utstyr16 330,-
Hvitmalt med ornamentm/ utstyr15 585,-
Rustikkm/ utstyr13 150,-
Mørk eikm/ utstyr19 300,-
Hvit Perlem/ utstyr14 600,-
Tillegg for større kisterStørre enn standardstørrelse2 600,-
UrnerPris
Xenon: Hvit, og rød950,-
Xenon med gullstripe: Grønn, svart1 100,-
Lys bark1 550,-
Klassisk hvit1 650,-
Ubehandlet furu2 100,-
Hjertemotiv blå1 950,-
Blomstermotiv rose1 950,-
Mahogni4 150,-
UtstyrPris
Midlertidig gravmerke m/navn 1 025,-
Sanghefte 25 stk. Motiv og/eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 350,-2 400,-
Minnebok ekstra bestilt, pr. stk.
700,-
Pynteutstyr, 2 dekorasjoner med levende blomster, 8 lysestaker med lys2 650,-
Pynteutstyr og levende lysFra 975,-
Leie av musikkanlegg (JBL)1 250,-
TjenesterPris
Bringing av tom kiste (Lokalt). 1 565,-
Nedlegging i kisteFra 850,-
Nedlegging i kiste + stell (2 mann)2 250,-
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt)3 825,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 1 mann2 725,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 2 mann3 600,-
TjenestePris
Avgiftspliktig honorar625,-
Administrasjonsutgifter mva. fritt1 325,-
Byråets honorar mva. fritt4 075,-
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid1 875,-
Ekspedisjon/Samtale i hjemmet dagtid1 875,-
Tillegg for kveld pr. time (16-19)425,-
Tillegg for kveld pr. time (19-22)775,-
Tillegg for natt pr. time (22-06)900,-
Tillegg for helg pr. time775,-
Tillegg for helligdag pr. time1 200,-

Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging

BlomsterdekorasjonerPris:
KistedekorasjonFra kr. 2000,-
Blomsterhjerte 35 cm.Fra kr. 2000,-
Krans 55 cm.Fra kr. 2500,-
BåredekorasjonFra kr. 1000,-
BårebukettFra kr. 500,-

Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Ved kremasjon:

Kremasjonsavgift fra krematoriet til innbyggere i Lunner kommune er på kr. 5.790,-
Gran kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift.
Inngangsmusikk før seremonien, Gran kommune  kr. 730,-
Inngangsmusikk før seremonien, Lunner kommune kr. 730,-

Festeavgift inngår ikke i våre priser.

Øvrige kostnader kan tilkomme:

 • Kommunale avgifter
 • Kostnader ved seremoni for utenbygdsboende
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld-, natt-, helg-, og helligdagstillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/musikere/tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund/mat/catering/lokalleie/tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i gode valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil.