Kunngjøring av dødsfallet

En dødsannonse er en kunngjøring fra de pårørende om at noen har gått bort. For mange er det viktig å få kunngjort raskt slik at dødsfallet blir kjent blant naboer, venner, fjern familie, kollegaer etc. Kunngjøringen kan gjøres i papirutgaven i avis, på byråets minnesider og sosiale medier.

Dødsannonsen utformes i samråd med pårørende slik at den blir så personlig som mulig. Et lite vers i annonsen gjør den enda mer personlig. Se eksempler på vers under.

I dødsannonsen bekjentgjør man sted, dag og tid for seremonien. I annonsen kan man også fremme et ønske om en båregave til et gitt formål.

Formålet med minnegaven står ofte i stil med den avdøde. Det er nesten ingen begrensinger for hva en båregave kan gå til.

Det er også en mulighet til å invitere til minnesamvær i dødsannonsen.

Ved en annonsert gravferd med sted, dag og tid er alle som vil ta farvel med avdøde velkommen til seremonien. Er det ønske fra den avdøde eller de pårørende at seremonien skal foregå i stillhet skrives dette i annonsen uten å nevne sted, dag og tid.

Man kan også velge å annonsere kunngjøringen etter at seremonien har funnet sted.

Les mer her