skip to Main Content

Prisinformasjon

Priseksempler - minimumspris og maksimumspris

I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.

Eksemplene inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni.

De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimumspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mva er inkludert i priseksemplene.

Honorarene dekker oppfølging, bestillinger, tilrettelegging av seremonien og pårørendesamtale.

TjenesteMinimum FraMaksimum Til
Kiste inklusiv svøp og utstyr4 885,-18 200,-
Stell og nedlegging i kiste850,-2 250,-
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst)3 600,-4 725,-
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst)1 475,-1 475,-
Transport av den døde til seremonisted evt. videre til krematoriet1 475,-21 000,-
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni(lokal takst)0,-1 625,-
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann 2 550,-3 450,-
Byråets avgiftsfrie honorar1 250,-6 850,-
Byråets avgiftspliktige honorar575,-575,-
Sum tjenester16 660,- 60 150,-
TilleggsbestillingerMinimumMaksimum
Leie av pynteutstyr, 2 lys200,-
Leie av pynteutstyr, lys, og 2 blomsteroppsatser 2 475,-
50 trykte programmer til seremonien1 025,-2 500,-
Kistedekorasjon på kisten, 3 roser150,-
Kistedekorasjon6 000,-
Dødsannonse 75 mm i Hadeland2 160,-2 160,-
Sum tilleggsbestillinger3 535,-13 135,-
Sum Total20 195,-73 285,-
Sum å betale ved full gravferdsstønad og transportrefusjon0,-26 274,-

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis  behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 26 011,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km., blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.601,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Her har vi lagt ut noen av våre priser på produkter og tjenester:

KisterKommentarPris
Umalt spon m/ utstyr4 885,-
Enkel hvitmaltm/ utstyr10 650,-
Klassisk hvitmalt furum/ utstyr11 650,-
Ubehandlet heltre furum/ utstyr10 850,-
Klarlakkert heltre furum/ utstyr11 850,-
Sortmalt heltre furum/ utstyr14 600,-
Eikebeiset heltre furum/ utstyr15 400,-
Hvitmalt heltre furu med ornamentm/ utstyr14 700,-
Rustikkm/ utstyr12 400,-
Mørk eikebeiset furum/ utstyr18 200,-
Hvit Perlem/ utstyr13 800,-
Tillegg for større kisterStørre enn standardstørrelse2 450,-
UrnerPris
Xenon: Hvit, og rød900,-
Xenon med gullstripe: Grønn, svart1 050,-
Lys bark1 450,-
Klassisk hvit1 550,-
Ubehandlet furu1 950,-
Hjertemotiv blå1 950,-
Blomstermotiv rose1 950,-
Mahogni3 900,-
UtstyrPris
Midlertidig gravmerke m/navn 950,-
Sanghefte 25 stk. Motiv og/eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 350,-2 150,-
Minnebok pr.stk.
675,-
Pynteutstyr, 2 dekorasjoner med levende blomster, 8 lysestaker med lys2 475,-
Pynteutstyr og levende lysFra 975,-
Leie av musikkanlegg (JBL)1 250,-
TjenesterPris
Bringing av tom kiste (Lokalt). 1 475,-
Nedlegging i kisteFra 850,-
Nedlegging i kiste + stell (2 mann)2 250,-
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt)3 600,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 1 mann2 550,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 2 mann3 450,-
TjenestePris
Avgiftspliktig honorar575,-
Administrasjonsutgifter mva. fritt1 250,-
Byråets honorar mva. fritt3 825,-
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid1 775,-
Ekspedisjon/Samtale i hjemmet dagtid2 200,-
Tillegg for kveld pr. time (16-19)400,-
Tillegg for kveld pr. time (19-22)725,-
Tillegg for natt pr. time (22-06)850,-
Tillegg for helg pr. time725,-
Tillegg for helligdag pr. time1 125,-

Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging

BlomsterdekorasjonerPris: Inklusiv sløyfe
KistedekorasjonFra kr. 2000,-
Blomsterhjerte 35 cm.Fra kr. 2000,-
Krans 55 cm.Fra kr. 2500,-
BåredekorasjonFra kr. 1000,-
BårebukettFra kr.500,-

Øvrige kostnader kan tilkomme:
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Ved kremasjon:
Kremasjonsavgift fra krematoriet til innbyggere i Lunner kommune er på kr.5798,-
Gran kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
Urne. Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift 0,-
Inngangsmusikk i Gran  kommune kr.700,-
Inngangsmusikk i Lunner kommune kr.650,-

Festeavgift. Inngår ikke i våre priser.

 • Kommunale avgifter.
 • Kostnader ved utenbys begravelse
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld, natt, helg og helligdags tillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/Musikere/Tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund / Mat /Catering / Lokalleie/Tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil

Back To Top