skip to Main Content

Prisinformasjon

Priseksempler - minimumspris og maksimumspris

I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.

Disse to priseksemplene er satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismiumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd.
De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimuspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mva er inkludert.

TjenesteMinimumMaksimum
Kiste inklusiv svøp og utstyr4885,-18625,-
Stell og nedlegging i kiste650,-1850,-
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst)1990,-2435,-
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst)1290,-1790,-
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc.)1290,-1790,-
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni595,-1495,-
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann 1575,-2425,-
Byråets avgiftsfrie honorar1175,-3525,-
Byråets avgiftpliktige honorar530,-530,-
Sum tjenester13980,-34465,-
TilleggsbestillingerMinimumMaksimum
Pynting i kirken. lys, dekorasjons materiell600,-2220,-
25 kopierte / trykkede programmer til seremonien (sanghefter)920,-2740,-
Kistedekorasjon på kisten. 3 roser/ ingen grenser oppad120,-5000,-
Dødsannonse 75 mm i Hadeland1909,-1909,-
Sum tilleggsbestillinger3549,-11869,-
Sum Total17529,-46084,-
Sum å betale ved full gravferdastønad 0,-22094,-

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 23.990,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.399,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Her har vi lagt ut våres prislister på produkter og tjenester:

Kister/UrnerKommentarPris
Kiste: Umalt spon m/ utstyr4885,-
Kiste: Enkel hvitmaltm/ utstyr9760,-
Kiste: Standard - klassisk hvitmalt furum/ utstyr10820,-
Kiste: Ubehandlet heltre furum/ utstyr10330,-
Kiste: Klarlakkert heltre furum/ utstyr10820,-
Kiste: Sortmalt heltre furum/ utstyr14050,-
Kiste: Brunbeiset heltre furum/ utstyr14050,-
Kiste: Hvitmalt heltre furu med ornamentm/ utstyr14050,-
Kiste: Rustikk hvitm/ utstyr11350,-
Kiste: Mørk eik beisetm/ utstyr16300,-
Kiste: Mahogny beisetm/ utstyr18625,-
Tillegg for større kisterStørre enn standardstørrelse1820,-
UrnerPris
Xenon: Hvit, og rød900,-
Xenon med gullstripe: Grønn, svart1000,-
Lys bark1450,-
Klassisk hvit1550,-
Ubehandlet furu1650,-
Hjertemotiv blå1950,-
Blomstermotiv rose1950,-
Mahogni3900,-
UtstyrPris
Midlertidig gravmerke m/navn 845,-
Sanghefte uten motiv 25 stk. Tillegg for hvert 25. hefte kr.125,-1310,-
Sanghefte 25 stk. Motiv og eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 250,-1730,-
Minnebok pr.stk.
610,-
Pynteutstyr i kirke, 2 dekorasjoner, 8 lysestaker med lys2220,-
Pynteutstyr og levende lysFra 910,-
Bringing av utstyr til seremonien595,-
Bil med pynteutstyr til seremonien1495,-
Leie av bluetooth musikkanlegg (JBL)400,-
TjenestePris
Bringing av tomkiste, 1 mann og bil (Lokalt på Hadeland). 1290,-
Bringing av tomkiste, 2 mann og bil (Lokalt på Hadeland). 1590,-
Nedlegging i kiste + stell (1 mann)655,-
Nedlegging i kiste + stell (2 mann)2095,-
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt)1990,-
Henting på båre, kveld, natt og helg. 2 mann og bil (Lokalt)2435,-
Henting og bringing av kiste til seremoni (Lokalt på Hadeland)2265,-
Mannskap ved seremoni, 1 mann1575,-
Mannskap ved seremoni, 2 mann2420,-
Mannskap ved seremoni, 3 mann4100,-
TjenestePris
Byråets honorar mva. pliktig530,-
Administrasjonsutgifter mva. fritt1175,-
Byråets honorar mva. fritt3525,-
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid1225,-
Tillegg for kveld pr.time ( 16 - 19 )325,-
Tillegg for kveld pr.time ( 19 - 22 )525,-
Tillegg for natt pr.time ( 22 - 08 )750,-
Tillegg for helg pr.time650,-
Tillegg for helligdag pr.time875,-

Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging

BlomsterdekorasjonerKommentarerPris
01 KistedekorasjonSom vist i brosjyre kr.5000,- Fra kr. 1600,-
02 KistedekorasjonSom vist i brosjyre kr.3000,-Fra kr.1600,-
03 Kistedekorasjon Kan lages størreFra kr.1600,-
04 Blomsterhjerte
27 cm 1000,-
05 Blomsterhjerte35 cm1800,-
06 BåredekorasjonSom vist i brosjyre kr.1200,-Fra kr. 800,-

07 Båredekorasjon Som vist i brosjyre kr.1500,-Fra kr.1000,-
08/09 BåredekorasjonerHer er det brukt to båredekorasjoner til kr.1200,- pr.stk.1200,- pr.stk
10 Båredekorasjon Som vist brosjyre kr.1200,-Fra kr.800,-
11 BåredekorasjonKan lages større.Fra kr.1500,-
12 Krans2000,-
13 Rund båredekorasjonFra kr.600,-
14 Krans til urne1000,-
15 Blomsterhjerte 20 cm600,-
16 Krans2000,-
17 Blomsterhjerte35 cm1800,-
18 BåredekorasjonKan lages større1000,-
19 Krans1600,-
20 Krans2000,-
21 Krans2000,-
22 Hestesko1000,-
23 Krans1500,-
24 Blomsterhjerte35 cm1800.-
25 BåredekorasjonKan lages større1000,-
26 BåredekorasjonKan lages større1200,-
27 BåredekorasjonKan lages større1200,-
28 Krans2000,-
29 BårebukettFra kr.350,-
30 Kistedekorasjon4000,-
31 Krans2000,-
32 Blomsterhjerte35 cm1800,-
33 Blomsterhjerte27 cm1000,-
34 KistedekorasjonKan lages større2000,-
35 Kistedekorasjon2500,-
36 BåredekorasjonKan lages større800,-
37 BåredekorasjonKan lages større1000,-

Øvrige kostnader kan tilkomme:
Ved kremasjon: Kremasjonsavgift fra krematoriet.
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Lunner kommune 5000,-
Gran  kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, ikludert for innbygger.
Urne. Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift 0,-

Festeavgift. Inngår ikke i våre priser.

 • Kommunale avgifter.
 • Kostnader ved utenbys begravelse
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld, natt, helg og helligdags tillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/Musikere/Tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund / Mat /Catering / Lokalleie/Tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil

Back To Top