skip to Main Content

Prisinformasjon

Priseksempler - minimumspris og maksimumspris

I henhold til forskrift om prisoversikt for gravferdstjenester § 16.

Disse to priseksemplene er satt opp for å gi en mulighet for å sammenligne våre priser med priser hos andre. Eksemplet inneholder ikke alle kostnader som normalt påløper ved gravferd. Begge eksemplene inkluderer gravferdsseremoni. Gravferd kan gjennomføres uten gravferdsseremoni og kostnaden vil da naturlig ofte være lavere enn oppgitte minimumsbeløp.

Vi gjør oppmerksom på at hverken minimumspriser eller maksismiumspriser har med alle punkter som er vanlig i en gravferd.
De fleste gravferder har ofte en sluttfaktura mellom minimum og maksimuspris, avhengig av valgene som gjøres av familien.

Mva er inkludert.

TjenesteMinimum FraMaksimum Til
Kiste inklusiv svøp og utstyr4885,-19625,-
Stell og nedlegging i kiste850,-2245,-
Henting på båre til naturlig oppbevaringsted (lokal takst)3425,-4310,-
Bringing av tom kiste til dødsstedet eller oppbevaringssted(lokal takst)1410,-1860,-
Transport av den døde til seremonisted (kirke/kapell etc. Lokal takst)1410,-1860,-
Bil med pynte utstyr/mannskap til seremoni635,-1550,-
Klargjøring, assistering ved seremonien 1 og 2 mann 2450,-4150,-
Byråets avgiftsfrie honorar1250,-3795,-
Byråets avgiftpliktige honorar565,-565,-
Sum tjenester16880,-39960,-
TilleggsbestillingerMinimumMaksimum
Leie av pynteutstyr, lys 300,-
Leie av pynteutstyr, lys, og blomsteroppsatser 2365,-
50 trykte programmer til seremonien på kopi ark (sanghefter)960,-2420,-
Kistedekorasjon på kisten. 3 roser/ ingen grenser oppad150,-6000,-
Dødsannonse 75 mm i Hadeland2160,-2160,-
Sum tilleggsbestillinger3570,-12945,-
Sum Total20450,-52905,-
Sum å betale ved full gravferdsstønad 0,-27568,-

Stønad ved gravferd og båretransport

Det kan gis  behovsprøvd gravferdsstønad når den avdøde var medlem av folketrygden. Det kan gis opptil kr. 25 377,- til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden. Når båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20km, blir nødvendige utgifter til transport utover en egenandel på kr. 2.537,- dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.

Disse stønadene er vi behjelpelig med å søke om.

Her har vi lagt ut våres prislister på produkter og tjenester:

Kister/UrnerKommentarPris
Kiste: Umalt spon m/ utstyr4885,-
Kiste: Enkel hvitmaltm/ utstyr10150,-
Kiste: Standard - klassisk hvitmalt furum/ utstyr11250,-
Kiste: Ubehandlet heltre furum/ utstyr10700,-
Kiste: Klarlakkert heltre furum/ utstyr11250,-
Kiste: Sortmalt heltre furum/ utstyr14600,-
Kiste: Brunbeiset heltre furum/ utstyr14700,-
Kiste: Hvitmalt heltre furu med ornamentm/ utstyr14700,-
Kiste: Rustikk hvit/brunm/ utstyr11800,-
Kiste: Mørk eik beisetm/ utstyr17990,-
Kiste: Mahogny beisetm/ utstyr19625,-
Tillegg for større kisterStørre enn standardstørrelse1890,-
UrnerPris
Xenon: Hvit, og rød900,-
Xenon med gullstripe: Grønn, svart1050,-
Lys bark1450,-
Klassisk hvit1550,-
Ubehandlet furu1750,-
Hjertemotiv blå1950,-
Blomstermotiv rose1950,-
Mahogni3900,-
UtstyrPris
Midlertidig gravmerke m/navn 960,-
Sanghefte 25 stk. Motiv og eller eget bilde. Tillegg for hvert 25 hefte. 350,-2070,-
Minnebok pr.stk.
675,-
Pynteutstyr i kirke, 2 dekorasjoner, 8 lysestaker med lys2365,-
Pynteutstyr og levende lysFra 975,-
Bringing av mannskap/utstyr til seremonienFra 635,-
Bil med mannskap/pynteutstyr til seremonien1550,-
Leie av bluetooth musikkanlegg (JBL)750,-
TjenestePris
Bringing av tomkiste, 1 mann og bil (Lokalt på Hadeland). 1410,-
Nedlegging i kisteFra 850,-
Nedlegging i kiste + stell (2 mann)2245,-
Henting på båre, dagtid, 2 mann og bil (Lokalt)3425,-
Henting på båre, kveld, natt og helg. 2 mann og bil (Lokalt)4310,-
Henting og bringing av kiste til seremoni (Lokalt på Hadeland)2820,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 1 mann2450,-
Klargjøring, assistering ved seremoni, 2 mann3300,-
TjenestePris
Avgiftspliktig honorar565,-
Administrasjonsutgifter mva. fritt1250,-
Byråets honorar mva. fritt3795,-
Ekspedisjon/Samtale på kontoret dagtid1780,-
Ekspedisjon/Samtale i hjemmet dagtid1825,-
Tillegg for kveld pr.time ( 16 - 19 )350,-
Tillegg for kveld pr.time ( 19 - 22 )565,-
Tillegg for natt pr.time ( 22 - 08 )795,-
Tillegg for helg pr.time690,-
Tillegg for helligdag pr.time935,-

Honorarene dekker forberedelser og tilrettelegging

BlomsterdekorasjonerKommentarerPris
01 KistedekorasjonSom vist i brosjyre kr.6000,- Fra kr. 2000,-
02 KistedekorasjonSom vist i brosjyre kr.4000,-Fra kr.2000,-
03 Kistedekorasjon Kan lages størreFra kr.2000,-
04 Blomsterhjerte
27 cm 1200,-
05 Blomsterhjerte35 cm2000,-
06 BåredekorasjonSom vist i brosjyre kr.1500,-Fra kr. 1000,-

07 Båredekorasjon Som vist i brosjyre kr.1800,-Fra kr.1000,-
08/09 BåredekorasjonerHer er det brukt to båredekorasjoner til kr.1500,- pr.stk.1500,- pr.stk
10 Båredekorasjon Som vist brosjyre kr.1400,-Fra kr.800,-
11 BåredekorasjonKan lages større.Fra kr.1800,-
12 Krans2000,-
13 Rund båredekorasjonFra kr.800,-
14 Krans til urne1000,-
15 Blomsterhjerte 20 cm800,-
16 Krans2000,-
17 Blomsterhjerte35 cm2000,-
18 BåredekorasjonKan lages større1000,-
19 Krans1800,-
20 Krans2000,-
21 Krans2000,-
22 Hestesko1800,-
23 Krans1500,-
24 Blomsterhjerte35 cm2000.-
25 BåredekorasjonKan lages større1000,-
26 BåredekorasjonKan lages større1500,-
27 BåredekorasjonKan lages større1500,-
28 Krans2000,-
29 BårebukettFra kr.450,-
30 Kistedekorasjon5000,-
31 Krans2000,-
32 Blomsterhjerte35 cm2000,-
33 Blomsterhjerte27 cm1200,-
34 KistedekorasjonKan lages større3000,-
35 Kistedekorasjon3500,-
36 BåredekorasjonKan lages større1200,-
37 BåredekorasjonKan lages større1200,-

Øvrige kostnader kan tilkomme:
Kostnader fra de ulike kommuners kirkelige fellesråd/kirkekontor inngår ikke i våre priser.
Ved kremasjon:
Kremasjonsavgift fra krematoriet i Lunner kommune kr.5500,-
Gran  kommune, inkludert for innbygger.
Jevnaker kommune, inkludert for innbygger.
Urne. Kommunal urne ink. i kremasjonsavgift 0,-
Inngangsmusikk i Gran  kommune kr.700,-
Inngangsmusikk i Lunner kommune kr.650,-

Festeavgift. Inngår ikke i våre priser.

 • Kommunale avgifter.
 • Kostnader ved utenbys begravelse
 • Urne
 • Ekstramannskap
 • Kveld, natt, helg og helligdags tillegg
 • Leie av seremonileder
 • Leie av seremonilokale
 • Annonser i flere aviser enn lokalavisen
 • Priser på annonser i andre aviser følger da avisens priser
 • Størrelse og lengde på annonser
 • Takkeannonse /Takkekort
 • Solister/Musikere/Tekniker og utstyr i forbindelse med disse
 • Kostnader ved minnestund / Mat /Catering / Lokalleie/Tilrettelegging
 • Syning /Åpen kiste på eget tidspunkt (ikke i forbindelse med henting eller seremoni)

Det er mulig å lage en flott og verdig seremoni med utgangspunkt i rimelige valg, eller man kan velge mer påkostede løsninger.

Med forbehold om skrivefeil

Back To Top