Bisettelse eller jordbegravelse?

Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon og urnenedsettelse eller askespredning. Begravelse brukes om seremonier der kisten bæres til graven og senkes ned i jorden etter seremonien. Fellesbetegnelsen er gravferd.

I enkelte tilfeller har den avdøde selv hatt egne ønsker for sin gravferd som bør respekteres. Samtidig er en gravferd først og fremst for de etterlatte, og det er viktig at deres behov for å ta farvel står i fokus.

Hvis ikke avdøde selv har ytret et ønske om hva som skal skje med legemet etter at man har gått bort, er det opp til de pårørende å bestemme dette.

Dersom man velger kremasjon er det vanlig at urnen settes ned på en kirkegård. Urnenedsettelsen skal skje innen 6 måneder etter seremonidato.

Etter søknad kan det gis tillatelse fra Statsforvalteren til å spre asken på godkjente steder, for eksempel på åpent hav eller på fjellet. Vi er behjelpelig med å søke om askespredning.

Du kan lese mer om askespredning her.