Skal jeg velge bisettelse eller jordbegravelse?

Bisettelse eller jordbegravelse? Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon og urnenedsettelse eller askespredning. Begravelse brukes om seremonier der kisten bæres til graven og senkes ned i jorden etter seremonien. Fellesbetegnelsen er gravferd. I enkelte tilfeller har den avdøde selv hatt egne ønsker for sin gravferd som bør respekteres. Samtidig er en gravferd først…