Kostnadsfri orientering rundt arv og skifte

Arv og skifte Pårørende som benytter Opsahl begravelsesbyrå kan få en kostnadsfri orientering/veiledning av Advokat Helge Heggen Brørby. Ved et dødsfall dukker det ofte opp spørsmål rundt arv og skifte. Skal vi velge offentlig eller privat skifte? Hvordan skal arv fordeles? Foreligger det testamentet? Skifte eller uskifte bo? Særkullsbarn? Spørsmålene er mange og ofte litt…

Skal jeg velge bisettelse eller jordbegravelse?

Bisettelse eller jordbegravelse? Bisettelse brukes om seremonier som etterfølges av kremasjon og urnenedsettelse eller askespredning. Begravelse brukes om seremonier der kisten bæres til graven og senkes ned i jorden etter seremonien. Fellesbetegnelsen er gravferd. I enkelte tilfeller har den avdøde selv hatt egne ønsker for sin gravferd som bør respekteres. Samtidig er en gravferd først…